Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Sociale vaardigheden en bewegend leren

We vertrekken vanuit een verhaal waarin een boodschap ligt omtrent het sociaal-emotionele bijv. zelfvertrouwen, durf, hoe omgaan met angst bijv. iets waarin je niet zo goed bent, hoe omgaan met gevoelens bijv. als een klasgenootje wel eens lelijke dingen tegen je zegt,…

We werken met het verhaal doorheen de 2 dagen, innerlijk en met de groep (dus veruiterlijkt). Het gaat om een kleine groep waarbinnen ik de veiligheid schep om zichzelf te zijn alsook met respect te leren omgaan met de ander.

Kinderen in hun kracht zetten op een gezonde, aangename manier voor iedereen wil ik meegeven. Elk kind is belangrijk met zijn sterktes en moeilijke puntjes. We werken eraan.

We gaan veel bewegen waarbij emoties er mogen zijn en een uitweg kunnen vinden. Tevens worden door welbepaalde bewegingen beide hersenhelften geactiveerd en in verbinding gebracht waardoor het leren (opnemen van leerstof) makkelijker kan verlopen. Meer info hieromtrent vind je op mijn website bij ‘kinderen en jongeren’ onder de subpagina ‘leerstof verwerken’.

Uiteraard is het opgroeien/opvoeden van je kind een dagelijkse opdracht maar ik hoop toch hiermee een duwtje in de rug te geven.

Zo, heb je nog vragen, aarzel niet me te contacteren.