Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Trauma

Er zijn 2 soorten trauma’s:

  • Er is sprake van acute trauma als het gaat om een eenmalige gebeurtenis van voorbijgaande aard bijv. een ongeval, een ziekte, operatie, een ziekenhuisopname,… Men lijkt een stuk van zichzelf kwijt te zijn door deze gebeurtenis. Dan zegt men wel eens: “Ik zal nooit meer met de auto durven rijden, vrij zijn van angst om ziek te worden,…”
  • Bij chronische trauma gaat het om diepere, nooit ingevulde behoeften, tekorten in de opvoeding. De gebeurtenis doet zich meermaals voor en het lijden is van langdurige aard. Het kind zag bijvoorbeeld fysiek geweld, werd gepest, maakte een scheiding mee van de ouders,… Zo gebeurt het dat men zegt: “Ik weet niet wie ik ben, wat ik graag doe, waarin ik goed ben,…”

Bij deze 2de soort hebben we ons als kind losgekoppeld van onze authenticiteit, wie we echt zijn en wat we willen alsook onze intuïtie vaarwel gezegd. Dit gebeurde onbewust en in de hoop dat we dan wel bij onze ouders steun en omarming zouden vinden, als we beter ons best zouden doen voor hen. En kregen we die steun en omarming dan nog niet, dan moest er wel iets mis zijn met ons. Het kind in ons haalde zichzelf neer om te overleven.
Op latere leeftijd echter zorgt dit er vaak voor dat men enorm twijfelt en kiezen heel moeilijk is. Men kan moeilijk nee zeggen. Ook al voelt men nee, men zegt ja. Men is zichzelf verloren, weet niet meer wat men wil,…
Trauma zorgt ervoor dat we ook nu, in ons volwassen leven, soms niet meer helder kunnen waarnemen, denken, voelen en bewust handelen als we terug met een gelijkaardige situatie worden geconfronteerd. We leven in de overtuiging dat hetzelfde gevaar dreigt in huidige situaties en reageren vanuit ons overlevingsinstinct, vaak op een heel impulsieve manier.
We vluchten of vechten. De gevoelens worden weggeduwd met mogelijks burn-out, depressie, verslaving of fysieke klachten als gevolg. Als vluchten of vechten niet mogelijk is, is het laatste redmiddel bevriezen. Een machteloos gevangen gevoel wordt ervaren met gevoelloosheid, futloosheid of weinig levenslust tot gevolg.

 

Herken je dit en wens je hiermee aan de slag te gaan, wees welkom.

Trauma leidt ons terug naar ons zelf zodat we de verbinding met wie we echt zijn kunnen herstellen. Elke negatieve ervaring, lastige emotie draagt een doel in zich! Jij hebt de keuze om dit niet verder weg te duwen maar om er nieuwsgierig naar te zijn wat het je wilt leren.
In alle veiligheid kun je je verhaal brengen. We leren je huidige emoties te begrijpen en creëren ruimte om ermee om te gaan.
We springen voorzichtig om met de eventuele schaamte- of schuldgevoelens.
Ik begeleid je in het doorvoelen en loslaten van het trauma en de overtuigingen die eraan vast hangen.
Zo geef je jezelf terug een plaats en leer je voelen wat jij nodig hebt, wat jij belangrijk vindt.
Je leert je grenzen kennen en beschermen zodat je eigenwaarde en zelfvertrouwen kunnen groeien.

En je zult zien; als je jezelf heelt, ontstaat vergeving naar de ander automatisch!

Zo gun je jezelf een betere toekomst en kan je in gezonde relatie groeien met anderen.

Niet alles wat onder ogen wordt gezien, kan worden veranderd. Maar niets kan worden veranderd tot het onder ogen wordt gezien!