Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Praktisch

Kindercoach Ieper

Voor kinderen en jongeren

  • Indien u belt voor een afspraak voor uw kind/jongere, dan regelen wij samen een eerste gesprek waarbij we in kaart brengen waar u of uw kind/jongere tegenaan loopt en wat al goed lukt.
  • Een traject wordt voorgesteld. Ook advies omtrent de frequentie van begeleiding wordt aangegeven. Deze is afhankelijk van de hulpvraag en van de leeftijd van het kind. De duur van het traject is vooraf niet te bepalen. Hiervoor reken ik op uw vertrouwen en het proces dat we lopen op maat en tempo van uw kind die de leider is van zijn leven.

Overlegmomenten met de ouders

Ik vind het heel belangrijk om op regelmatige basis een overlegmoment te hebben met de ouders waarin genomen stappen met het kind geëvalueerd en bijgestuurd kunnen worden en we met zijn allen samen een eventueel vervolgtraject kunnen aan gaan. Deze gesprekken worden vooraf niet vastgelegd. Zowel vanuit de ouders als vanuit de begeleider kan de nood hiertoe worden uitgesproken op elk moment tijdens het traject.

Sessies met de ouders

Onze kinderen confronteren ons vaak met de pijnen uit onze kindertijd waartoe we door hen (vaak onbewust) worden uitgenodigd om ook hiermee aan de slag te gaan. Ziet de coach dit als belangrijk ten aanzien van het kind, dan spreekt zij de nood daartoe uit. Ouder én kind varen er wel bij.

Begeleiding leerkrachten lager onderwijs

Zowel inhoudelijk (leerstofgericht) als emotioneel bied ik hulp bij het organiseren van je klasgebeuren.

Sessie met volwassenen

De mensen uit onze omgeving confronteren ons vaak met de pijnen uit onze kindertijd. Deze pijnen durven aangaan, zorgt ervoor dat je een stevige basis legt in jezelf. Vanuit deze zelfzorg en dit zelfvertrouwen leer je je dan terug open te stellen voor anderen op een gezonde manier.

Kostprijs

Een individueel gesprek/sessie kost 50 euro per uur.

Een dubbelgesprek kost 75 euro.

De betaling dient na elke sessie contant of via mobile banking te gebeuren.
Bancontact is niet mogelijk.