Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Praktisch

Kindercoach Ieper

Voor kinderen en jongeren

  • Indien u belt voor een afspraak voor uw kind/jongere, dan regelen wij samen een eerste gesprek waarbij we in kaart brengen waar u of uw kind/jongere tegenaan loopt en wat al goed lukt.
  • Een traject wordt voorgesteld. Ook advies omtrent de frequentie van begeleiding wordt aangegeven. Deze is afhankelijk van de hulpvraag en van de leeftijd van het kind. De duur van het traject is vooraf niet te bepalen. Hiervoor reken ik op uw vertrouwen en het proces dat we lopen op maat en tempo van uw kind die de leider is van zijn leven.

Overlegmomenten met de ouders

Ik vind het heel belangrijk om op regelmatige basis een overlegmoment te hebben met de ouders waarin genomen stappen met het kind geëvalueerd en bijgestuurd kunnen worden en we met zijn allen samen een eventueel vervolgtraject kunnen aan gaan. Deze gesprekken worden vooraf niet vastgelegd. Zowel vanuit de ouders als vanuit de begeleider kan de nood hiertoe worden uitgesproken op elk moment tijdens het traject.

Sessies met de ouders

Onze kinderen confronteren ons vaak met de pijnen uit onze kindertijd waartoe we door hen (vaak onbewust) worden uitgenodigd om ook hiermee aan de slag te gaan. Ziet de coach dit als belangrijk ten aanzien van het kind, dan spreekt zij de nood daartoe uit. Ouder én kind varen er  absoluut wel bij. Vaak zit hier nog wat schaamte of onwetendheid op. Weet dat je hierin niet alleen bent. Kun je dit echter omarmen, dan zie ik vanuit mijn ervaring dat dit veel meer garantie tot succes biedt op langere termijn voor beide partijen.

Begeleiding leerkrachten lager onderwijs

Zowel inhoudelijk (leerstofgericht) als emotioneel bied ik hulp bij het organiseren van je klasgebeuren.

Indien je dat wenst, kun je me uitnodigen voor een lezing/workshop in je school.

Mogelijke thema’s zijn:

  • lateralisatieproblemen liggen vaak ten grondslag aan leerproblemen: voor kleuterjuffen
  • ‘bewegend leren’ : kan per klas of per graad voor de lagere school (met aansluiting op jullie vragen/noden)

Sessie met volwassenen

De mensen uit onze omgeving (vrienden, kennissen maar ook je kind of partner) confronteren ons vaak met de pijnen uit onze kindertijd. Deze pijnen durven aangaan, zorgt ervoor dat je een stevige basis legt in jezelf. Vanuit deze zelfzorg en dit zelfvertrouwen leer je je dan terug open te stellen voor anderen op een gezonde manier.

Kostprijs

Een individueel gesprek/sessie voor een volwassene in mijn praktijk of online kost 60 euro per uur.

Drumhealing voor volwassenen: 1 uur – 50 euro

Voor kinderen kost een sessie 50 euro. Hier vraag ik om 10 minuten voor het einde aanwezig te zijn om af te rekenen en al dan niet een volgende afspraak in te plannen.

Relatietherapie kost 80 euro/uur. Aan te raden, is eerst elk minimum een 5-tal sessies afzonderlijk te volgen (60 euro) en daarna over te gaan tot samenzitten indien gewenst.

Het kan altijd eens gebeuren dat een sessie uitloopt. Per kwartier wordt 15 euro gevraagd.

LET OP: EEN AFSPRAAK VERPLAATSEN OF ANNULEREN binnen de 48 uur vooraleer de afspraak zou gaan plaatsvinden, GEBEURT enkel TELEFONISCH (tussen 7u en 7u30 ben ik bereikbaar). Dit zorgt ervoor dat ik het zeker gezien heb en alsnog iemand anders in de plaats kan laten komen.

SOCIALE VAARDIGHEDEN voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:
Inhoudelijk en sociaal leren tot de leeftijd van 12 jaar kan in kleine groepjes (max.6). Specifieke data vind je op de subpagina ‘Kampjes‘ onder de rubriek ‘kinderen en jongeren’. Let wel: een groep gaat pas door als er minstens 4 kinderen zijn ingeschreven. De prijs hiervoor bedraagt 75 euro/dag.  Een gesprek, van ongeveer een uur na afloop betreffende mijn bevindingen en tips, is inbegrepen.
Voor data van de kampjes, volg ook mijn facebookpagina!

 

Voor een verplaatsing vraag ik een meerprijs. Deze is afhankelijk van de tijd dat ik nodig heb om me te verplaatsen. Ook een vervoerskost wordt aangerekend en bedraagt 0,50 euro per km.

De betaling dient na elke sessie contant of via mobile banking te gebeuren.
Bancontact is niet mogelijk.