Sociale media en de ontwikkeling van het kind

Jongeren kunnen niet meer zonder smartphone en laptop.
Enerzijds komt dat omdat ze met sociale media opgroeiden. Zo kunnen ze deze niet uit hun leven wegdenken.
Zo onderhouden ze ook contacten met hun vrienden.
Anderzijds krijgen ze huistaken, (groeps)opdrachten, punten,… via deze weg.
Vooral de gebruiksfrequentie baart de ouders zorgen.

Hieronder geef ik info en enkele tips over hoe je hiermee om kunt gaan.

Een computer is een slimme machine zonder ziel. Je kunt tegenwoordig zelfs al met enkele zoektermen de computer een opdracht laten uitvoeren voor je zonder dat je zelf hoeft na te denken. Maar wil je dat je kind niet meer hoeft na te denken? De keuze is geheel aan jou!

– Het is belangrijk dat het jonge kind (kleuter en lagere schoolleeftijd) eerst veel gaat spelen, doen, ontdekken en beleven zonder beeldschermen. Dat zorgt er namelijk voor dat er andere verbindingen in de hersenen worden gelegd. In levende lijve gebeurt dit driedimensionaal in plaats van tweedimensionaal. Geuren, smaken, voelen (van druk, temperatuur, textuur,…) en bewegen (evenwicht, zwaartekracht, afstand, tijd en ruimte) slaan zich zo op in lichaam, ziel en geest! Het zaadje voor een gezonde harmonie van denken, voelen en willen vindt dus hier reeds zijn kiemkracht. Sociale contacten met plezier en ruzies worden in levende lijve ervaren. Wat men fijn of niet fijn vindt, kan veilig worden uitgesproken in het bijzijn van de ouder, juf of begeleider. Zo leert men in vertrouwen en kan hun zelfvertrouwen groeien. Dat zorgt ervoor dat men sociaal-emotioneel gezien sterker in de schoenen staat wanneer zich later een moeilijke situatie voordoet. Hun eigen identiteit kreeg vorm en met een flexibel(er) geheugen kan men wel meer tegen een stootje, ook als het zich dan via sociale media voordoet.

– Niet alleen leren schrijven zorgt ervoor dat beide hersenhelften dienen samen te werken. Ook al het bovenstaande zorgt hiervoor wat de geheugencapaciteit enorm vergroot. Een typcursus volgen is aan te raden vanaf 12 jaar.

– Verder wil ik de aandacht vestigen op houdingsklachten alsook overgewicht (daar men sneller een ongezonde snack gaat nuttigen voor het scherm). Het is aangewezen na elk half uur scherm een kwartier te gaan bewegen, liefst in de buitenlucht. Naast extra zuurstofopname doet het ook een enorme deugd voor de ogen. De ogen die zich bij computer of smartphone constant dichtbij moeten instellen krijgen het soms niet meer voor elkaar om in de verte voldoende te ontspannen en scherp te zien. Bijziendheid wordt sneller een feit dan gedacht. Het is zeker aan te raden om de blauwfilter op je toestel in te stellen.

Tracht daarnaast ook geen scherm meer te kijken de laatste 2 uur voor het slapengaan. Zo kan het slaaphormoon (melatonine) worden aangemaakt in alle rust en is deze uitgewerkt als de dag aanbreekt waardoor men met een frisse start kan beginnen. Voldoende slaap is belangrijk omdat men vooral in de nacht (tijdens de REM-slaap) de leerstof gaat verwerken, vastzetten. Ook de fysieke groei gebeurt dan optimaal. Minder slapen = minder REM-slaap met alle gevolgen van dien.

– Voor kinderen met autisme is het gebruik van een computer vaak makkelijker bijvoorbeeld bij het leren van een nieuwe taal. De computer is consequenter terwijl de taal bij mensen veel genuanceerder is. Toch is het ook hier aan te raden steeds goed te overwegen of je zult kiezen voor een snellere, vlottere maar meer starre verwerking of voor de nog te ontwikkelen en moeilijkere menselijke interactie. Hierin een evenwicht zoeken lijkt me een taak van de ouder en de school in samenspraak. Wens je hulp hierbij, wees welkom!