Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Kinderen en jongeren

Welkom bij kindercoach “wortelkind”

Tijdens het proces van opgroeien en opvoeden komt elk kind en ieder ouder hindernissen tegen.

Voelt uw kind zich niet zo goed in zijn vel?
Loopt het thuis niet zo goed?
Loopt uw kind vast op school betreffende leerstofinhoud of sociaal-emotioneel?
Zit uw kind op zijn honger naar leerstof toe?
Is hij/zij zeer beweeglijk?
Is hij/zij prikkelbaar? Gevoelig?
Spelen emoties bij je kind hoog op?

Misschien lukt het jullie even niet meer alleen en is een ondersteunende hand even heel welkom. Ik luister graag naar jullie en denk mee over een hernieuwde aanpak betreffende:

  • leerstofopname en automatisatie (vasthouden van de leerstof), leren studeren, overgang van kleuter naar eerste leerjaar, overgang van zesde leerjaar naar eerste middelbaar
  • extra leerstof aanbieden omwille van hoogbegaafdheid
  • het sociaal-emotioneel proces (welbevinden bij je kind verhogen)
  • eventuele gedragsproblemen
  • eventuele motorische hindernissen (die een goede schrijfmotoriek in de weg staan)
Wortelkind

Werkwijze

  • Als het om jonge kinderen gaat, beluister ik heel graag eerst de hulpvraag van de ouder.

  • Aangezien het kind ook zijn eigen kijk heeft op zijn leefwereld vraag ik daarna ook aan hem/haar wat ik kan betekenen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan dit op een speelse manier gebeuren.

  • Voor kinderen tot 14 jaar help ik ook leerstofgericht indien gewenst of als ik het nuttig acht.

  • Vanuit de gestelde hulpvragen gaan we samen op weg. Observatie en analyse wijst me de weg naar de kern van de vraag. Ik ben geen leider, wel begeleider. Het kind in zijn totaliteit benaderen draag ik hierbij hoog in het vaandel. Hoofd, hart en handen in een gezond evenwicht, elke keer opnieuw, aan bod laten komen zorgt ervoor dat het kind harmonieus ontwikkelt.