Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Leren leren

Wortelkind
Heel wat aangeboden hulp in het onderwijs en eromheen gaat uit van het probleem. Zo wordt het kind geleerd dat het tekortschiet, een probleem heeft ten opzichte van de andere kinderen. Dit kan diep naar binnen slaan bij een kind en ervoor zorgen dat het leren net stagneert. Zo tref ik kinderen aan die jarenlang logopedie volgen voor hun probleem maar sociaal-emotioneel vastzitten.

Ben je nieuwsgierig naar mijn aanpak? Lees dan gerust verder. Aarzel niet om contact met me op te nemen indien je meer info wenst hieromtrent!

Leerstofbegeleider:

Leren leren, hoe doen we dat? Bij het verwerken van de leerstof (Nederlands, wiskunde en andere vakken) met het hoofd zet ik het ervaringsgericht leren centraal. Dit kan individueel (voordeel is dat het volledig op maat van uw kind is) of in een kleine groep.
Ik geef vooral in vakanties kampjes/workshops. De kampjes gaan steeds door in mijn eigen praktijk waar 6 kinderen kunnen deelnemen.
De meerwaarde van dergelijk kampje is dat ik de kinderen intussen ook kan begeleiden in het sociaal-emotionele proces.

Data van de kampjes vind je op de pagina Kampjes  onder de hoofdpagina ‘kinderen en jongeren’ op mijn website. Of houd mijn facebook-pagina goed in de gaten om te weten wanneer dergelijk groepje ‘bewegend leren’ wordt georganiseerd voor de leeftijd van uw kind.
Voel je vrij de naam en leeftijd van je kind door te mailen waarna ik je uitnodig zodra er een groepje wordt georganiseerd.

Beelden

Beelden zorgen ervoor dat de leerstof ‘leeft’.

Gebaren

We voegen ook gebaren toe zodat het onthouden makkelijker (en met het ganse lichaam) verloopt.

Doen/Beleven

Het doen/beleven krijgt een belangrijke plek in het leerproces. Ook hier met oog op vlotter te onthouden. We blijven dus niet aan onze bank zitten bijv. we nemen breuken van allerlei vormen (we nemen 1/4 van een grassprietje zonder het te meten, we nemen 1/2 van 1/3 van een zelfgebakken pannenkoek, …). Indien aangewezen trekken we zelfs de natuur of de stad in bijv. we tekenen een grondplan met evenwijdige en loodrechte straten, we interviewen mensen, we zien de verhoudingen van de Lakenhallen, zoeken symmetrie-assen of spiegelen een boom.

Lateralisatie

Lateralisatie oefeningen worden aangereikt en gekoppeld aan de leerstof. Hierbij bewegen we om lengte- en breedteas. Zo wordt de leerstof in het lichaam (en niet enkel in het hoofd) opgeslagen en  is het kind zich bewust van zijn/haar lichaam en van de omgeving.

Waarom lateralisatie zo belangrijk is en hoe deze ontwikkeling verloopt:

Een baby/jonge peuter gebruikt zijn handen en voeten nog symmetrisch bijv. de peuter grijpt naar een stuk speelgoed, bal. Linker- en rechterhand doen hetzelfde. Er is nog geen voorkeur voor linker- of rechterhand/voet. Vandaar dat het kind nog moeite heeft met links/rechts/voor/achter/boven/onder.

Van peuter naar kleuter is het belangrijk dat er steeds meer asymmetrische oefeningen  worden aangereikt. Dat zijn oefeningen waarbij de middenlijn wordt overschreden en links en rechts op een ander moment een beweging gaan doen. De 2 hersenhelften leren zodoende samenwerken. Zo kan het kind zijn/haar voorkeurskant ongedwongen leren kennen/voelen èn de niet-voorkeurskant helpt ondersteunend wat het leren enorm vergemakkelijkt. Het is wenselijk dat uw kind dit proces heeft voltooid nog voor het leert schrijven, lezen, kloklezen,… aangezien voor deze vaardigheden beide hersenshelften moeten samenwerken. Ook de ogen zijn hier heel belangrijk! Wanneer de ogen niet goed samenwerken, is het moeilijk om op een woord of zin te focussen. Letters gaan dansen, zijn dubbel of wazig. Een lees-, schrijf- of concentratieprobleem vloeit hieruit voort. Dikwijls ten onrechte leidt de weg naar dyslexie of dyscalculie.

Het is wenselijk ook in de lagere school de oefeningen verder te zetten. Hier gaan we kruisende oefeningen doen waarbij links en rechts/boven en onder iets anders doen.

Wens je meer info of hulp, wees welkom in mijn praktijk.

Regelmatig geef ik een lezing rond ‘het nut van bewegend leren’. Houd mijn facebook-pagina dus goed in de gaten!

Verbindend

We beleven in en verbinden ons met de werkelijke wereld en komen zo vanuit hoofd en handen ongetwijfeld op het gebied rond het hart van uw kind uit, het centrum van zijn/haar lichaam. Een ‘gezond’ hart is van enorm belang om uw kind op inhoudelijk en motorisch vlak alle groeimogelijkheden te kunnen geven.

Verbredend

Muziek, poëzie, tekenen,… kunnen hier zeker ook hun steentje toe bijdragen. Werkt enthousiasmerend en verbredend wat bijvoorbeeld ook bij hoogbegaafdheid heel belangrijk is.