Flowers of Life

Coach en therapeut
voor kinderen, jongeren en volwassenen
met aandacht voor hoofd, hart en handen

Niet leerstofgericht

Wortelkind

Sociaal-emotioneel:

Net zoals bij het Leerstof verwerken gaat ook hier mijn voorkeur uit naar leren in groepjes, waar ik meteen de interactie zie en kan begeleiden in het moment èn waarna de overstap naar zich begeven op een gezonde manier in de werkelijke klasgroep vlotter verloopt.

Houd mijn facebookpagina goed in de gaten of kijk nog even op de subpagina ‘kampjes‘ onder de rubriek ‘kinderen en jongeren’; daar vind je alle data wanneer ik voor welke leeftijd een groepje ‘sociale vaardigheden‘ organiseer. De kampjes gaan steeds door in mijn eigen praktijk.

Wat betreft het sociaal-emotioneel welzijn van uw kind werk ik, net zoals bij het aanpakken van leerstofproblemen, in een huiselijke sfeer of in de werkelijke omgeving. Als coach ga ik samen met uw kind (dat uniek is) op zoek naar meer inzicht in zichzelf en zijn omgeving. Zo leren we zijn eigen talenten en mogelijkheden (waar uw kind misschien nog niet bewust van is) ontdekken om deze daarna ook zelfzeker en gericht in te zetten in zijn wereld.

Verbindend

Inzicht wordt verworven in het effect van het eigen gedrag (ook lichaamstaal) op zichzelf en anderen. Het kind leert zijn emoties te uiten op een aanvaardbare manier. Eventuele hoog gevoeligheid laten we als kracht naar boven komen. Uw kind gaat de hindernissen niet uit de weg maar deze worden bewust en volgens eigen kunnen aangepakt, met behoud ervan dat uw kind mag zijn wie hij/zij is. Dat vraagt wat inoefening om hiermee te leren omgaan, soms ook acceptatie van een aangeboren ontwikkelingsstoornis bijv. autisme, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D,… Een steuntje van mij als coach kan hierbij helpen. Zo komt het kind steeds meer in zijn kracht te staan en kan het vol zelfvertrouwen zijn plaats zoeken in de maatschappij.

  • Observatie en opvolging binnen het klasgebeuren kan een meerwaarde bieden. Graag werk ik hiertoe ook samen met de school, klasleerkracht, zorgleerkracht,… Dit wordt altijd eerst met de ouders en het kind besproken!
  • Als het voor mij nodig blijkt voor uw kind om door te verwijzen naar een arts, logopedist, kinesist, optometrist, therapeut, … zal ik dat zeker adviseren. Uiteraard heb ik jullie toestemming en deze van uw kind nodig!
  • Zie ik het als coach zinvol om met jou/jullie als ouder(s) aan de slag te gaan in het belang van het kind, dan spreek ik dat ook uit en kunnen 1 of meerdere sessies worden ingepland.